• Taken technische commissie

  Kerntaken:

  - Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid.

  - Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.

  - Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.

  - Overlegt regelmatig met alle trainers (gestructureerde vergaderingen).

  - Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen.

  - Spreekt in december met alle trainers en evalueert hun werkzaamheden.

  - Presenteert uiterlijk 31-12 aan het hoofdbestuur de ideeën/invulling voor de trainers staf van het nieuwe seizoen.

  - Waar nodig zoeken zij nieuwe trainers, en stellen daar ook een functie profiel voor op.

  - Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijdsecretaris JC

  - Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.

  - Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid.

  - Assisteert de JC en senioren met het samenstellen van de teams.

  - Presenteert nieuwe trainers in de media in overleg met het hoofdbestuur.

  - Heeft regelmatig overleg met de HJO m.b.t. de jeugd.

  - De voorzitter neemt deel aan de bestuursvergadering, en vertrekt als de zaken van de TC besproken zijn. (1x per 6 weken)

  - Rapport rechtstreeks naar het hoofdbestuur.