• Disclaimer

  De website www.Bunnik73.nl is een initiatief van, voetbal vereniging bunnik73, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

  Door onze website te gebruiken stemt u in met onze gebruiksvoorwaarden.

  Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en gebruiken van de website van Bunnik73, evenals alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via deze website verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

  Bunnik73 neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, echter kan Bunnik73 niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen. Bunnik73 is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bunnik73. Bovendien is Bunnik73 niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor Elektronische communicatie en transmissie van virussen.

  Links naar en van andere websites

  Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Bunnik73 is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Bunnik73.

  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

  Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij Bunnik73 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bunnik73. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Bunnik73.

  Toepasselijk recht

  Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Bunnik73 behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.