• Je hebt toestemming gegeven om foto's op de site te laten plaatsen maar je staat vervelend op die ene foto en wilt die foto verwijderd hebben. Dat kan natuurlijk....... en dan bel of mail je even met de webmaster. Het kan natuurlijk dat je van gedachten bent veranderd over een eerder gegeven toestemming of dat je bij de club weg bent en "vergeten wilt worden". Meld dat dan bij de ledenadministratie en wij zullen dat uitvoeren zonder enige weerklank!

   

  Volgens de AVG heeft iedereen de volgende rechten:

  -      Recht op inzage van eigen gegevens;

  -      Recht op rectificatie van eigen gegevens;

  -      Recht om te worden vergeten;

  -      Recht op beperking van verwerking van eigen gegevens;

  -      Recht op overdraagbaarheid van eigen gegevens;

  -      Recht van bezwaar.

   

  Wil je een van deze rechten uitoefenen mail dat dan naar Functionaris_gegevensbescherming@bunnik73.nl (en voor nu naar webmaster@bunnik73.nl)

  Realiseer dat wij geen automatische tooling hebben om jouw foto's overal te verwijderen. Wil je vergeten worden dan is dat handwerk voor de webmaster en betekend dat in de praktijk één of meer avondjes op de koffie en samen alle data verwijderen.