• Verboden toegang sportcomplex

  Beste mensen,

  Bunnik’73 conformeert zich aan de afspraken en maatregelen die Rijksoverheid en Gemeente Bunnik treffen bij sportverenigingen en buitensportcomplexen. Hieronder valt natuurlijk ook de verscherping van de reeds bestaande "social distancing" regel (minimaal 1,5 meter afstand).

  We zien helaas dat er nog steeds groepen jeugd bij elkaar komen op en rond de sportvelden. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is absoluut niet gewenst. Daarom, mede namens de gemeente Bunnik, het verzoek om hier extra aandacht aan te schenken, juist ook als ouder. Laten we als één team functioneren met de rest van Nederland!

  Heel veel sterkte komende periode.

  Bestuur Bunnik '73


  Deze week hangen we op ons sportcomplex onderstaande waarschuwing op.