• Beste (ouders van) leden van v.v. Bunnik’73,

  Zoals al enige tijd geleden is aangekondigd, vindt op 19 november 2021 om 20.00 de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Dit kan gelukkig weer in de kantine, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de geldende corona-maatregelen. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur de leden graag een drankje aan.

  De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Afmeldingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV d.d. 12 maart 2021 (conceptnotulen te publiceren op de site)
  4. Jaarverslag secretaris en eventuele commissies
  5. Jaarverslag van de penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Verkiezing bestuursleden (aftreedschema ter vergadering toe te lichten, nieuwe kandidaat op voordracht van het bestuur Annemarie Dijkstra)
  8. Verkiezing leden kascommissie
  9. Rondvraag

  Graag tot ziens op vrijdag 19 november aanstaande!

  Met vriendelijke groeten,

  Het bestuur van v.v. Bunnik’73