• Beste (ouders van) leden van Bunnik’73,

  Aan het dak van ons clubgebouw dient hoognodig groot onderhoud plaats te vinden. Dit zit er al een tijd aan te komen, maar verder uitstel is niet verantwoord.

  Het bestuur heeft een keuze gemaakt uit een aantal dakdekkersbedrijven, nadat daartoe door het bestuur eerst offertes zijn opgevraagd en vergeleken.

  De opdracht is (onder voorbehoud) verstrekt aan Van Muijden Dakbedekking B.V. te Zeist voor een bedrag van euro 31.299,84 inclusief BTW (deze BTW is overigens verrekenbaar).

  Daarnaast heeft het bestuur de stichting De Versterking bereid gevonden om hiertoe een geldlening te verstrekken, zodat de vereniging niet zelf dit bedrag in een keer uit de eigen liquide middelen hoeft te voldoen. Het is nog niet zeker of deze lening daadwerkelijk wordt gebruikt, maar we houden die mogelijkheid wel graag open.

  De werkzaamheden kunnen starten in de loop van september 2020, net voordat het regenseizoen weer begint.

  De statuten van onze vereniging bepalen dat het bestuur voor het aangaan van verplichtingen boven een bedrag van (omgerekend) euro 22.727,00 toestemming nodig heeft van de ALV. Omdat het bestuur vanzelfsprekend deze regels keurig wil volgen, wordt er een tussentijdse ALV ingelast op dinsdag 1 september 2020 aanvang 20.00 met slechts de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Verzoek om goedkeuring van de ALV aan de opdracht die door het bestuur onder voorbehoud is gegeven aan Van Muijden Dakbedekking B.V.;
  2. Verzoek om goedkeuring van de ALV van het voorgenomen besluit van het bestuur om daartoe indien nodig een lening aan te gaan bij de stichting De Versterking.

  Op de ALV zal het bestuur deze punten kort toelichten en eventuele vragen van de leden kunnen beantwoorden, waarna bovengenoemde punten in stemming zullen worden gebracht.

  Normaal gesproken zou dit meegenomen kunnen worden bij de ALV die doorgaans omstreeks november wordt gehouden, maar gelet op de spoedeisendheid van de werkzaamheden hebben wij toch gemeend een korte tussentijdse ALV voor speciaal dit onderwerp uit te schrijven. Graag tot ziens op 1 september aanstaande,

  met sportieve groeten,

  Het bestuur van Bunnik’73