• Beste (ouders van) leden,

  Bunnik’73 is verplicht om alle voorgeschreven maatregelen te volgen in het kader van Covid-19. Ook bij ons geldt daarom een protocol.

   

  De belangrijkste regel is het houden van een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere volwassenen. Dit kan lastig zijn – vooral nu de kantine weer open is en het soms weer ouderwets gezellig wordt. De afgelopen weken hebben we gezien dat met name op de zaterdagmiddag in de kantine en vooral op het terras niet voldoende afstand werd gehouden. Men zat en stond te dicht op elkaar tijdens de derde helft.

  Als bestuur dringen we er nog een keer heel sterk op aan dat dit echt anders moet! Niet alleen vanwege de voor de hand liggende gezondheidsredenen, maar ook omdat wij als vereniging verantwoordelijk zijn. We riskeren als vereniging forse boetes indien men zich bij ons niet aan de regels houdt.

  Spreek elkaar daarom aan op de regels, we moeten het samen doen. En als het structureel mis blijft gaan, dan zien wij geen andere optie dan de kantine weer (eerder) te sluiten, dat willen we met zijn allen heel graag voorkomen.  

  Veel dank voor ieders medewerking!

  Het bestuur van Bunnik’73