• Dinsdag 11 november is John de Looze overleden. Hij was erelid van de vereniging. John was voor de fusie lid van EMS en maakte deel uit van de fusiecommissie in 1973. Samen met vertegenwoordigers van EMS en Bunnik stond hij aan de wieg van Bunnik ’73.

   

   John was lange tijd secretaris van de club. Hij verzorgde daarbij de ledenadministratie. Als computer-operator bij AMEV wist hij ’s avonds of in het weekend enigszins ‘illegaal’ de leden-ponskaarten op papier af te drukken. Totdat men er bij de AMEV achter kwam dat de computer ook voor andere zaken werd gebruikt dan waarvoor bedoeld. Tot midden jaren tachtig was hij secretaris en drijvende kracht binnen de vereniging.

  Naast zijn betrokkenheid bij Bunnik ’73 was John actief bij de KNVB. Hij begeleide buitenlandse bezoekers en zorgde er ook voor dat Bunnik ’73 bij de KNVB niet onbekend bleef. Menig activiteit vond dankzij hem op ons complex plaats.

  In augustus 2011 werd John benoemd tot erelid van Bunnik ’73.

  Na zijn verhuizing naar Zeist werd zijn binding met de club minder maar zo af en toe liet hij zijn gezicht nog wel eens zien.

  Wij zijn als Bunnik ’73 John dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft gedaan en betekend heeft. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.