• Zondag 6 mei is een extra Nieuwsbrief verzonden over het rookbeleid van Bunnik '73 met onderstaande tekst. Aan het einde van de tekst staan knoppen voor Rookvrij of Rookluw waarmee je jouw mening kenbaar kunt maken.

  v.v. Bunnik ’73 heeft enige tijd geleden de aftrap gegeven voor het invoeren van een rookvrij sportterrein. Roken en sport passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd door op de sportvereniging. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. 

  We zijn van mening dat we als v.v. Bunnik ’73 een voorbeeldfunctie hebben om kinderen een rookvrije omgeving te bieden. We willen kinderen meegeven dat niet-roken de norm is. Daarom willen we met alle sportverenigingen van het Sportpark Tolhuislaan samen streven naar een volledig rookvrij sportpark.
   
  Door middel van een enquête willen we peilen wat het draagvlak is voor een rookvrij sportterrein. Wij verzoeken U om aan te geven waar Uw voorkeur naar uitgaat. De uitslag van de enquête zal worden besproken tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 18 mei a.s., aanvang 20.00 uur. Komt allen!

  We hopen en verwachten dat jullie massaal aan de enquête meedoen. Stemmen is mogelijk tot 18 mei a.s.

  Namens het bestuur,

  Eef Goes
  Secretaris