• Contributieverhoging seizoen 2019-2020

  Beste leden,

   

  We hebben de afgelopen jaren de contributie op een gelijk peil kunnen houden. De laatste verhoging was 5 jaar geleden en de reden hiervoor was toen een toename van de exploitatiekosten door investering van het kunstgrasveld.

  Doordat wij geconfronteerd zijn met het feit dat wij vanaf vorig jaar zelf de energiekosten van de sportaccommodatie moeten dragen, te weten gas en elektriciteit van de kleedkamers en velden, daarnaast meer kosten hebben voor de trainers/begeleiding en een afname hebben aan sponsorbijdragen door het ontbreken van een sponsorcommissie, heeft het bestuur aangegeven de contributie m.i.v. het volgende seizoen 2019-2020 te moeten verhogen.

  In de tussentijdse Algemene Ledenvergadering vorige week vrijdagavond 24 mei, heeft het bestuur dit aan de aanwezige leden voorgelegd en hebben deze hun goedkeuring gegeven voor de verhoging.

  Hieronder zien jullie de nieuwe contributiebedragen voor komend seizoen.

   

  Soort lid

  Bedrag

   

   

  Niet spelend Lid

  €   50,00

  Senioren

  €  260,00

  Junioren-O19

  € 190,00

  Junioren-O17

  € 179,00

  Junioren-O15

  € 168,00

  Pupillen-O13

  € 157,00

  Pupillen-O11

  € 146,00

  Pupillen-O9

  € 135,00

  Pupillen Mini (Kikkers)

  €   65,00

  35 + (vrijdagavond)

  € 110,00

  45 + (vrijdagavond)

  € 110,00

   

  Bram van Tergouw
  Penningmeester V.V. Bunnik ‘73