• Beste (ouders van) leden van v.v. Bunnik’73,

  Het is hoog tijd voor een Algemene Ledenvergadering (ALV), die zal worden gehouden op vrijdag 12 maart 2021 om 19.30 uur. Het bestuur zal de leden dan onder meer bijpraten over hoe het gaat met v.v. Bunnik’73 in deze roerige tijden.

  We hebben een paar keer gehoopt dat we de ALV weer op een normale manier konden organiseren, maar de corona-regels gooiden toch steeds weer roet in het eten. Daarom dan nu toch maar een digitale vergadering, langer uitstellen vinden we geen optie meer. Deze wijze van vergaderen is wettelijk mogelijk gemaakt in verband met corona. De leden kunnen dus deze keer helaas niet naar de kantine komen voor de vergadering.

  Wouter Hoekman is bereid gevonden om het bestuur te assisteren bij de digitale techniek van deze vergadering, waarvoor veel dank! De instructies over hoe de leden aan deze vergadering op afstand kunnen deelnemen volgen binnenkort, evenals de stukken voor deze vergadering.

   De agenda bestaat overeenkomstig artikel 16 van onze statuten in ieder geval uit de volgende onderwerpen:

  1. Opening door de voorzitter om 19.30
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen ALV d.d. 27-11-2019 en 1-9-2020
  4. Jaarverslag van de secretaris (inclusief commissies)
  5. Jaarverslag van de penningmeester en begroting seizoen ’20-‘21
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing van bestuursleden
  8. Verkiezing van de kascommissie
  9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting

  Graag ontmoeten we jullie digitaal op 12 maart om 19.30 en hopelijk zo snel mogelijk weer onder normalere omstandigheden. 

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur v.v. Bunnik’73