• ALV op vrijdag 9 juni

  Beste (ouders van) leden van v.v. Bunnik’73,

  Op vrijdag 9 juni 2023 om 20.00 uur vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats in de kantine van onze club. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur de leden graag een drankje aan en hopen we nog even gezellig na te praten.

  De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Afmeldingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV d.d. 16 december 2022 (conceptnotulen eerder gepubliceerd op de site)
  4. Begroting seizoen ’23-‘24 (toelichting door penningmeester)
  5. Vaststelling contributies komend seizoen
  6. Bezwaarprocedure tegen voorgenomen vleeskuikenbedrijf aan de Sportlaan
  7. Rondvraag

  Graag tot ziens op vrijdag 9 juni 2023!

  Met vriendelijke groeten,

  het bestuur van v.v. Bunnik’73