• Vrijdagavond 16 november 2018 is er een Algemene Ledenvergadering (ALV), aanvang 19.00 uur.
   
  Alle leden en ouders van jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd!
   
  De agenda:
  19.00 aanvang
  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bestuursverkiezing (tussentijds)
  4. Rookbeleid: update door bestuur
  5. Verslag: algemeen (senioren en jeugd)
  6. Verslag financiĆ«n
  7. Allerlei

  20.00 - 20.15 pauze

  1. Afscheid van Eef Goes als bestuurder

  Aansluitend voetbal kijken (NLD - FRA)