• Algemene Ledenvergadering op 24 Mei om 20:00 uur

  20 mei 2019
 • Vrijdagavond 24 mei 2018 is er een Algemene Ledenvergadering (ALV), aanvang 20.00 uur.

  Alle leden en ouders van jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd.
   
   
   
  De agenda:
   
  1.  Opening door voorzitter
  2.  Mededelingen en ingekomen stukken
  3.  Conceptbegroting seizoen 2019-2020
  4.  Contributievoorstel seizoen 2019-2020
  6.  Stand van zaken SVO Kromme Rijnstreek (vrouwenvoetbal)
  7.  Rondvraag
  8.  Sluiting
rfwbs-slide