• Beste (ouders van) leden van Bunnik’73,

    Onze vereniging houdt doorgaans twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Omstreeks april een tussentijdse vergadering, waarbij met name de hoogte van de contributie voor het komende seizoen wordt bepaald. Vervolgens vindt de belangrijkste ALV altijd plaats in het najaar, dit is de ALV die ook in onze statuten wordt genoemd als de jaarlijkse vergadering. 

    In verband met de Covid-19 ontwikkelingen heeft het bestuur ervoor gekozen om de tussentijdse ALV niet te houden. De contributie wordt niet verhoogd, dus ook daarin ligt geen noodzaak om onder de gegeven omstandigheden bij elkaar te komen. In het najaar zal wel een ALV moeten plaatsvinden, waarin het bestuur onder meer verantwoording aflegt over het nu nog lopende seizoen. Hoe we dat gaan doen, zullen we nog nader laten weten. Een wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt om deze vergadering digitaal te houden, maar hopelijk kunnen we tegen die tijd met voldoende afstand en andere voorzorgsmaatregelen de ALV gewoon weer in onze kantine houden.

    Met vriendelijke groeten,

     

    Het bestuur van Bunnik’73