• Vrijdagavond 18 mei 2018 is er een extra ALV, aanvang 20.00 uur.

  Alle leden en ouders van jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd.

  De agenda:

  1.  Opening door voorzitter
  2.  Mededelingen en ingekomen stukken
  3.  Concept begroting seizoen 2018-2019
  4.  Contributievoorstel seizoen 2018-2019
  5.  Bestuursverkiezing (tussentijds)
  6.  Resultaat enquête over het Rookbeleid / Rookvrij Sportpark Tolhuislaan
  7.  Rondvraag
  8.  Sluiting 

  Ad 5. Bestuursverkiezing (tussentijds)
  Henri Deten heeft zich kandidaat gesteld voor de funktie van bestuurslid Vrijwillerszaken. Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

  Ad 6. Resultaat enquête over het Rookbeleid / Rookvrij Sportpark Tolhuislaan
  Leden ontvangen rond 4 mei een extra nieuwsbrief over het Rookbeleid van de club. Het bestuur wil graag dat de club zich inzet voor een Rookvrije Generatie. Middels een enquête willen we de mening van de leden peilen. Tijdens de vergadering zal de uitslag van de enquête bekend worden gemaakt. Mogelijke vervolgstappen zullen worden besproken.