• Agenda ALV woensdag 27 november 2019 om 19.30 uur

   

   

   

  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Verslag van de kascommissie
  5. Jaarverslag van de penningmeester
  6. Verkiezing bestuursleden
  7. Verkiezing leden van de kascommissie
  8. Diverse mededelingen van het bestuur
  9. Rondvraag en sluiting

   

  Aansluitend mogelijkheid om gezamenlijk voetbal te kijken! 

rfwbs-slide