• Op vrijdag 7 juni 2024 om 20.00 uur vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging plaats in de kantine van onze club. Na afloop van de vergadering biedt het bestuur de leden graag een drankje aan en hopen we nog even gezellig na te praten.

  De agenda is als volgt:

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Afmeldingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
  3. Vaststelling notulen ALV d.d. 22 december 2023 (conceptnotulen gepubliceerd op de site op 11 januari 2024)
  4. Begroting seizoen ’24-‘25 (toelichting door penningmeester)
  5. Vaststelling contributies komend seizoen
  6. Rondvraag

  Graag tot ziens op vrijdag 7 juni 2024!

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  het bestuur van v.v. Bunnik’73